Stora produktivitetspriset 2018

Vårt dotterbolag i Sverige har vunnit det stora produktivitetspriset
Stora Produktivitetspriset är ett nordiskt varuleverantörspris. Centralorganisationen Svenskt Underhåll utser och presenterar vinnaren av det välansedda vandringspriset.

 

 

 

 

Vårt dotterbolag i Sverige har vunnit det stora produktivitetspriset

Det stora produktivitetspriset är ett nordiskt varuleverantörspris, som sedan 1990 traditionellt sett har delats ut vartannat år på Underhållsmässan i Göteborg. Centralorganisationen Svenskt Underhåll utser och presenterar vinnaren av det välansedda vandringspriset.

PRISET

Priset är ett varuleverantörspris som är avsett att uppmärksamma underhållsinsatser som har lett till att köparnas lönsamhet har förbättrats. Syftet med uppskattningen är att inspirera såväl varuleverantörer som köpare av underhåll att konkret se fördelen med underhåll i ekonomiska termer, sprida kunskap om lönsamt underhåll och påskynda varuleverantörernas och branschens utveckling.

BEDÖMNINGSKRITERIERNA

Egenskaper som förbättrar lönsamheten väger tyngst i bedömningen, men juryn bedömer även nivån på visionärt nytänkande och förverkligande av utvecklingsarbete samt miljöpåverkan. Nya idéer och innovationer prioriteras således högre än befintliga lösningar. Bedömningen baseras på verkliga uppnådda resultat som bekräftats av kunderna. De flesta underhållsåtgärder har dessutom en positiv inverkan på miljön och därför utvärderas även bedömningen av miljöpåverkan.

JURYNS MOTIVERING

”Leverantören har detaljerat påvisat bestående besparingar i drifts-, service- och underhållskostnader, energiförbrukning samt nyinvesteringar hos olika kunder. Leverantören har kunnat bevisa att deras kunders produktivitet har förbättrats och lönsamheten ökat långsiktigt. Resultaten har konstaterats genom kundutredningar, som innehöll ett stort antal referensobjekt.”

Mer information >


Fråga mer

Vi behandlar  personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen samt god praxis för informationshantering och -behandling. Läs vår sekretesspolicy här.

Bauers planerings­guide

Bauers planeringsguide är avsedd för professionella inom VVS-branschen. Den innehåller detaljerad information om monteringen av vattenbehandlingssystemet.