Fördelarna med magnetbehandling

Undersökningen Magneettisesta käsittelystä tuntuvaa hyötyä vesijärjestelmissä (Kännbar fördela av magnetisk behandling i vattensystem).
Korrosionsprodukterna i rörväggarna upplöses i vattnet tack vare den magnetiska vattenbehandlingsanordningen, varpå järn- och kopparavlagringar som bildats tidigare försvinner.

Bauers TUTKITTU-stämpel (TESTAD)

Undersökningen Magneettisesta käsittelystä tuntuvaa hyötyä vesijärjestelmissä (Kännbar fördel av magnetisk behandling i vattensystem)

I undersökningen, i vilken forskare från Satakunta yrkeshögskola och tre universitet i Finland medverkade, utreddes effekterna av Bauers magnetiska vattenbehandling i ett nytt hushållsvattensystem av pilotklass och dessutom ett hushållsvattensystem i en gammal fastighet. Provtagningarna och mätningarna gjordes 2012–2013. Undersökningen påvisar otvetydigt att korrosionsprodukterna i rörväggarna upplöses i vattnet tack vare den magnetiska vattenbehandlingsanordningen, varpå järn- och kopparavlagringar som bildats tidigare försvinner.

Med stöd av laboratorieresultaten för vattendistributionssystemet av pilotklass begränsar den magnetiska vattenbehandlingen klart och tydligt föroreningen med CaCO₃ i innerväggarna på koppar- och polyetenrör. Resultaten från det befintliga living lab-nätverket påvisar å sin sida att Bauers kemikaliefria vattenbehandlingsteknik påverkar bildningen av korrosionsprodukter i kopparrör kraftigt. Avlagringarna börjar frigöras i vattnet. Dessutom påverkar de kännbart beteendet hos befintligt järn i hushållsvattnet.

Forskarnas slutsats är att användningen av den kemikaliefria vattenbehandlingstekniken, som baseras på elektromagnetism, kan vara fördelaktig för varmvattencirkulations- och hushållsvattensystem i fastigheter. Dock beror observationerna på anordningen som används.


Abstract: För undersökningen ”Studies on the magnetic water treatment in new pilot scale drinking water system and in old existing real-life water system” ansvarade doktor Martti Latva, Satakunta yrkeshögskola. Medverkande forskare i projektet var Jenni Inkinen, Aalto-universitetet, Jaakko Rämö, Uleåborgs universitet, Tuija Kaunisto, Riika Mäkinen och Merja Ahonen, Satakunta yrkeshögskola, Jaana Matilainen, Cupori Oy och Simo Pehkonen, Östra Finlands universitet.


Mer information:

Mikko Timonen
Bauer Watertechnology Oy
tfn 040 900 7651
mikko.timonen@bauer-wt.com

Martti Latva
Satakunta yrkeshögskola
tfn 044 710 3060
martti.latva@wander.fi

 

 

Undersökningen i sin helhet finns att läsa på webbplatsen sciencedirect.com. Förläggaren debiterar en avgift enligt vedertagen praxis för rätten att läsa undersökningen. ►


Fråga mer

Vi behandlar  personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen samt god praxis för informationshantering och -behandling. Läs vår sekretesspolicy här.

Bauers planerings­guide

Bauers planeringsguide är avsedd för professionella inom VVS-branschen. Den innehåller detaljerad information om monteringen av vattenbehandlingssystemet.