Erfarenheter av Bauers vattenbehandlingslösningar hos bostadsfastigheter

Bauers vattenbehandlingslösning lämpar sig för nästan alla bostadsfastigheters uppvärmnings- och hushållsvattensystem. Tack vare den håller nätverket längre än normalt och läckagen i rörsystemet för hushållsvatten minskar. Uppvärmnings- och hushållsvattenrörsystemen renas och på så sätt skjuts eventuella saneringar på framtiden.

Mer information om vattenbehandlingslösningar för bostadsfastigheter får du av vår försäljning. >

Stäng meny

KUNDTJÄNST & FÖRSÄLJNING

Beställ Bauer-planeringsguide

Den ger dig detaljerad information om hur Bauers vattenbehandlingssystem väljs och installeras.