Erfarenheter av Bauers vattenbehandlingssystem

Bauers vattenbehandlingssystem minimerar bildningen av kalk- och rostavlagringar, avlägsnar gamla avlagringar samt förbättrar korrosionsbeständigheten i rörsystemet. De kemikaliefria vattenbehandlingssystemen lämpar sig för alla rörmaterial i alla fastigheter.