Bauers heltäckande tjänster

Rätt installerad och med regelbunden service ökar Bauers vattenbehandlingssystem livslängden för tappvatten-, uppvärmnings- och ventilationssystem och ger betydande kostnadsbesparingar. Våra egna experter och vårt nätverk av kompetenta partner säkerställer att idrifttagningen  och servicen av Bauer vattenbehandlingssystem sker smidigt och att  livslängd förblir så lång som möjligt.

Vi gör alltid en detaljerad behovskartläggning och lägger upp en individuell produkt- och tjänstehelhet för varje företag och fastighet. Vi hjälper till med såväl planering som installation, idrifttagning, service och underhåll.

 

 

VI HJÄLPER TILL I SAMTLIGA SKEDEN AV SYSTEMETS LIVSLÄNGD

  • Behovskartläggning
  • Planering
  • Installation
  • Idrifttagning
  • Service och underhåll

 

Installations­anvisning för Bauers vattenbehandlingssystem

Fråga mer

Vi behandlar  personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen samt god praxis för informationshantering och -behandling. Läs vår sekretesspolicy här.

Bauers planerings­guide

Bauers planeringsguide är avsedd för professionella inom VVS-branschen. Den innehåller detaljerad information om monteringen av vattenbehandlingssystemet.