Bauers vattenbehandlingssystem för trafiken.

Trafik

Bauer vattenbehandlingssystem förbättrar användarkomforten på trafikcentraler, flygplatser och fartyg samt minskar deras underhållskostnader.

Den helt kemikaliefria vattenbehandlingstekniken som Bauer Watertechnology har utvecklat lämpar sig mycket väl för behoven inom trafiksektorn. Effektiva kyl- och uppvärmningssystem ökar passagerarnas nöjdhet och minskar såväl service- som underhållskostnaderna.

Vatten- och avloppssystem som dagligen betjänar tusentals användare på passagerarterminaler och trafikstationer fungerar felfritt tack vare Bauers vattenbehandlingsystem. Bland annat förhindrar de att urinsten fastnar i avloppet. Användningen av rengöringskemikalier kan minskas betydligt och samtidigt förkortas även servicetiden.

Användningsobjekten omfattar bland annat:

  • Fartyg
  • Flygplatser
  • Terminaler/trafikcentraler
  • Biltvättar

Läs mer om vanliga frågor, läs praktiska exempel i nedan angivna kundberättelser och kontakta oss – vi kommer gärna och berättar hur tappvatten-, uppvärmnings- och ventilationssystem i fastigheter inom trafiksektorn kan effektiviseras med Bauer vattenbehandlingsystem!


Fråga mer

Vi behandlar  personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen samt god praxis för informationshantering och -behandling. Läs vår sekretesspolicy här.

Bauers planerings­guide

Bauers planeringsguide är avsedd för professionella inom VVS-branschen. Den innehåller detaljerad information om monteringen av vattenbehandlingssystemet.