Bauers vattenbehandlingslösningar för industrin

Industri

Bauers vattenbehandlingssystem hjälper till att maximera produktionskraften och tillgängligheten hos krävande industrianläggningar och minskar driftkostnaderna betydligt.

Den helt kemikaliefria vattenbehandlingstekniken som Bauer Watertechnology har utvecklat effektiviserar industriell produktion och ökar driftsäkerheten. Tack vare vatten-, uppvärmnings- och kylningssystem som fungerar problemfritt har det inte uppstått några onödiga stopp i produktionen och processvattnet av hög kvalitet hjälper till att förbättra kvaliteten på slutprodukten till exempel vid plastfabriker och pappersbruk.

Bauers vattenbehandlingssystem ökar livslängden för såväl systemen som industrianläggningarnas maskiner samt ger betydande besparingar i service och underhåll. Anläggningarnas energiförbrukning minskar då de olika delarna i systemen fungerar effektivare. Och anläggningens tillgänglighet ökar.

Användningsobjekten omfattar bland annat:

  • Livsmedelsindustrin
  • Pappersindustrin
  • Metallindustrin
  • Plastindustrin
  • Elindustrin

Läs mer om vanliga frågor, läs praktiska exempel i nedan angivna kundberättelser och kontakta oss – vi kommer gärna och berättar hur tappvatten-, uppvärmnings- och ventilationssystem kan effektiviseras med Bauer vattenbehandlingssystem i fastigheter inom industrisektorn!


Fråga mer

Vi behandlar  personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen samt god praxis för informationshantering och -behandling. Läs vår sekretesspolicy här.

Bauers planerings­guide

Bauers planeringsguide är avsedd för professionella inom VVS-branschen. Den innehåller detaljerad information om monteringen av vattenbehandlingssystemet.