Hotell och restauranger

Bauers vattenbehandlingssystem ökar kundkomforten och lönsamheten på hotell och restauranger samt minskar deras underhållskostnader.

Den helt kemikaliefria vattenbehandlingstekniken som Bauer Watertechnology har utvecklat lämpar sig för behoven hos såväl hotell som restauranger, kaféer och storkök. Rent vatten och värme- och kylningsanordningar som fungerar felfritt ökar komforten och kundnöjdheten. Också lönsamheten hålls på topp när alla viktiga anordningar från diskmaskiner till ångugnar fungerar säkrare och deras livslängd förlängs.

Bauers vattenbehandlingssystem ökar livslängden för tappvatten-, uppvärmnings- och ventilationssystem och ger betydande besparingar i reparations- och underhållskostnader. Också energiförbrukningen minskar, när systemens samtliga delområden fungerar effektivare. Denna kemikaliefria vattenbehandlingstekniken minskar servicetiden och minskar kostnaderna för rengöringsmedel och renhållningen.

Användningsobjekten omfattar bland annat:

  • Hotell
  • Restauranger
  • Storkök

Läs mer om vanliga frågor, läs praktiska exempel i nedan angivna kundberättelser och kontakta oss – vi kommer gärna och berättar hur man kan effektivisera tappvatten-, uppvärmnings- och ventilationssystem inom hotell- och restaurangbranschen med Bauer vattenbehandlingssystem!

 


Fråga mer

Vi behandlar  personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen samt god praxis för informationshantering och -behandling. Läs vår sekretesspolicy här.

Bauers planerings­guide

Bauers planeringsguide är avsedd för professionella inom VVS-branschen. Den innehåller detaljerad information om monteringen av vattenbehandlingssystemet.