Bauers vattenbehandlingslösningar förlänger betydligt livslängden för hushållsvatten-, uppvärmnings- och ventilationssystem i fastigheter.

Fastigheter

Bauers vattenbehandlingssystem förlänger betydligt livslängden för tappvatten-, uppvärmnings- och ventilationssystem.

Den helt kemikaliefria vattenbehandlingstekniken som Bauer Watertechnology har utvecklat går att installera i fastigheter av alla storlekar, i allt från små butiks- och kontorsfastigheter till stora köpcentrum. Med hjälp av Bauers vattenbehandling minimeras bildningen av kalk- och rostavlagringar, avlägsnas gamla avlagringar, förbättras korrosionsbeständigheten i koppar- och förzinkade rörsystem samt förhindras att vattnet blir rostfärgat. Bauers vattenbehandlingssystem håller även plaströr rena.

Bauers vattenbehandlingssystem ökar livslängden för tappvatten-, uppvärmnings- och ventilationssystem och ger betydande besparingar i reparations- och underhållskostnader. Också energiförbrukningen minskar, när systemens samtliga delområden från värmeväxlaren till rörsystemet och värmeelementen fungerar effektivare. Den kemikaliefria vattenbehandlingen underlättar arbetet för dem som ansvarar för tekniken i husen och sänker bland annat drift-, service- och underhållskostnaderna.

Bauers vattenbehandlingssystem lämpar sig för alla typer av fastigheter:

  • Kontorsfastigheter
  • Butiksfastigheter
  • Köpcentrum
  • Logistikfastigheter
  • Skolor och lärosäten
  • Kulturbyggnader
  • Industrifastigheter

Läs mer om vanliga frågor, läs praktiska exempel i kundberättelserna nedan och kontakta oss – vi kommer gärna och berättar hur fastigheters tappvatten-, uppvärmnings- och ventilationssystem kan effektiviseras med Bauers vattenbehandlingssystem!

 


 


Fråga mer

Vi behandlar  personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen samt god praxis för informationshantering och -behandling. Läs vår sekretesspolicy här.

Bauers planerings­guide

Bauers planeringsguide är avsedd för professionella inom VVS-branschen. Den innehåller detaljerad information om monteringen av vattenbehandlingssystemet.