Bauers vattenbehandlingslösningar för energiproduktionen

Energiproduktionen

Bauer vattenbehandlingssystem ökar produktionens energieffektivitet, förlänger de tekniska anordningarnas livslängd och minskar service- och underhållskostnaderna.

Den helt kemikaliefria vattenbehandlingstekniken som Bauer Watertechnology har utvecklat ökar energieffektiviteten och minskar driftkostnaderna för eltekniska anordningar. Maximeringen av produktionseffekten förbättrar lönsamheten och minskar samtidigt kostnaderna för service och underhåll betydligt.

Tillsammans med anpassad filtreringsteknik förhindrar Bauer vattenbehandlingssystem igensättning av kylnings- och uppvärmningscirkulationer, minskar korrosionen i rörsystemen och förlänger de tekniska anordningarnas livslängd.
Bauer vattenbehandlingssystem kan bland annat användas i transformatorers kylningscirkulationer, energiproduktionens värmeväxlare och renhållningen av markvärmesystemens ytor.

Användningsobjekten omfattar bland annat:

  • Energianläggningar
  • Markvärmesystem
  • Närvärmenät
  • Värmeåtervinning
  • Värmepumpar
  • Kylmaskiner

Läs mer om vanliga frågor, läs praktiska exempel i nedan angivna kundberättelser och kontakta oss – vi kommer gärna och berättar hur tappvatten-, uppvärmnings- och ventilationssystem i fastigheter inom energisektorn kan effektiviseras med Bauer vattenbehandlingssystem!

 


Fråga mer

Vi behandlar  personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen samt god praxis för informationshantering och -behandling. Läs vår sekretesspolicy här.

Bauers planerings­guide

Bauers planeringsguide är avsedd för professionella inom VVS-branschen. Den innehåller detaljerad information om monteringen av vattenbehandlingssystemet.