Bauer Water Technology - Water solutions for housing

Bostadsfastigheter

Bauers vattenbehandlingssystem förlänger livslängden betydligt för tappvatten-, uppvärmnings- och ventilationssystem i bostadsfastigheter.

Den helt kemikaliefria tekniken som Bauer Watertechnology har utvecklat lämpar sig för bostadsfastigheter av alla typer, från småhus till höghus. Med hjälp av Bauers vattenbehandling minimerar du bildningen av kalk- och rostavlagringar, avlägsnar gamla avlagringar, förbättrar korrosionsbeständigheten i koppar- och förzinkade rör samt förhindrar att vattnet blir rostfärgat. Bauers vattenbehandling håller även plaströr rena.

Bauers vattenbehandlingssystem förlänger livslängden för tappvatten-, uppvärmnings- och ventilationssystem och ger betydande besparingar i service-, reparations- och underhållskostnader. Också energiförbrukningen minskar, när systemens samtliga delområden från värmeväxlaren till rörsystemet och värmeelementen fungerar effektivare. Den kemikaliefria vattenbehandlingen underlättar städarnas arbete och minskar kostnaderna för rengöringsmedel och renhållning.

Bauers vattenbehandlingssystem lämpar sig för alla typer av fastigheter:

  • Småhus
  • Radhus
  • Höghus
  • Låghus

Läs mer om vanliga frågor, läs praktiska exempel i kundberättelserna nedan och kontakta oss – vi kommer gärna och berättar hur fastigheters tappvatten-, uppvärmnings- och ventilationssystem kan effektiviseras med Bauers vattenbehandlingssystem!

 ”Sedan dess har vi installerat Bauers vattenbehandlingssystem i värme och tappvattensystemen i Hekas fastigheter med bra resultat.", berättar fastighetschef Ismo Hämäläinen.


Läs mer

Fråga mer

Vi behandlar  personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen samt god praxis för informationshantering och -behandling. Läs vår sekretesspolicy här.

Bauers planerings­guide

Bauers planeringsguide är avsedd för professionella inom VVS-branschen. Den innehåller detaljerad information om monteringen av vattenbehandlingssystemet.