Bauers vattenbehandlingssystem i byggnadstekniska system och inom industrin

Vi utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kemikaliefria vattenbehandlingssystem. Våra produkter är vetenskapligt bevisat fungerande och lättanvända, ekonomiska samt har lång livslängd. Vattenbehandlingssystemets funktion baseras på elektromagnetisk behandling med variabla frekvenser av vätskeflödet i rörsystemet. Användningsområden omfattar bland annat fastigheters tappvatten-, uppvärmnings-, kyl- och befuktningssystem.

Företagets huvudkontor finns i Finland och våra produktionsanläggningar i Tyskland. Vårt huvudsakliga marknadsområde är Europa. Vi har internationell verksamhet via våra egna bolag och återförsäljare.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Värderingar vägleder vår verksamhet utgående från vision och strategi:

  • Hållbar utveckling: våra system är kemikaliefria
  • Kundorientering: vi känner igen våra kunders behov och svarar på dem med professionalism
  • Professionalism: vi arbetar alltid professionellt och företagsamt
  • Tillväxt: vi vill växa och utvecklas både som företag och människor

Vår vision är att vara ett internationellt erkänt märke som professionella yrkespersoner använder samt en naturlig del av hustekniska system och industriprocesser.
Vår strategi är att expandera på ett hållbart sätt och att internationaliseras.

 


 

Installations­anvisning för Bauers vattenbehandlingssystem

Fråga mer

Vi behandlar  personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen samt god praxis för informationshantering och -behandling. Läs vår sekretesspolicy här.

Bauers planerings­guide

Bauers planeringsguide är avsedd för professionella inom VVS-branschen. Den innehåller detaljerad information om monteringen av vattenbehandlingssystemet.