«
»

Bauer Watertechnology i fackpressen.

Läs vad våra kunder säger i sina kontakter med fackpressen.

STORA PRODUKTIVITETS PRISET 2018

utdelat av Riksorganisationen Svenskt  http://www.svensktunderhall.se/

Helsingfors stads bostadsbolag Heka

Korjausrakentaminen Kauppalehti 23.3.2017

Därför är det viktigt med rena rörsystem

Brf Flygsläpet har justerat ned framledningstemperaturen på värmesystemet med fem grader, en besparing på flera hundra tusen kronor för föreningen, man har inte längre några klagomål från de boende. För Brf Sachsen har uppvärmningskostnaderna initialt sänkts med 20 000 kronor per månad.

Brf Lyckoper och Brf Kupolugnen uppnår energi- och kostnadsbesparingar med Bauer Vattenbhandlingsteknik

Avlagringar satte sig i systemens ventiler, rör och värmeväxlare, radiatorer. Problemen med kärvande ventiler som gjorde det omöjligt att styra värmesystemet på ett optimalt sätt upphörde efter Bauer-installationen. Klagomålen på ojämn värme från de boende har upphört.

Elektromagnetisk metod ska rädda rörsystemen

VVS-Forum 4/2012

Beläggningar bort hos tandborsttillverkare

Plastforum, 7-8/2011

Nominerad Stora Produktivitetspriset 2012 Bauer Watertechnology

JURYNS UTLÅTANDE: Bauer Watertechnology har applicerat känd teknologi på ett nytt område. Med miljövänlighet i fokus har man innovativt utvecklat en installations och användarvänlig metod med god besparingspotential. Lämpad för i stort sett alla förekommande rörsystem för vatten.

Uppnå optimal drift, underhåll och lägre kostnader på Era värmesystem

Hsb Brf Sachsen har justerat ned framledningstemperaturen på värmesystemet med fem grader, en besparing på ca 200.000 kr per år för föreningen, man har inte längre klagomål från de boende om inomhustemperaturen. Det här ser lovande ut för vår bostadsrättsförenings framtid

Förvaltare Ismo Lind, undviker onödiga rörrenoveringar med Bauer

Med Bauer Vattenbehandlingsteknik installerad sparar många fastigheter sina rörsystem.  Varmvattnet kommer snabbare nu, det sparar vatten. Vi har inga reparationer på VVS-fixturer och radiatorventiler längre. Värmeväxlaren behöver inte bytas förrän senare i framtiden. Enl. Lind smakar dricksvattnet bättre här än hemma, skrattar han!

Korrosion i rörsystemen är ett problem i många byggnader!

Gropfrätningskorrosion i vattenledningar koncentreras på vissa områden men det finns flera skäl till varför det händer. Flera bostadsbolag har blivit hjälpta när Bauer vattenbehandlingsteknik blivit installerad efter vattenmätaren på inkommande tappvattensystem.

I Kungsbacka Stadshus 2 byggnader gjordes ett försök att komma till rätta med ojämn värme i lokalerna.

Injustering av hela värmesystemet gjordes 2012. Vintern 2013 återkom klagomålen, bara ett år efter injusteringen. Bauer Pipejet installerades och nu når värmen ut till alla delar av stadshuset, radiatorventilerna fungerar bättre nu och klagomålen har upphört.

Avlagringar skapar stora problem

Artikel Process Nordic nr3 2018

Pressmeddelande 08-02-2016

FORSKNINGSSTUDIE: Elektromagnetisk behandling gör påtaglig nytta i vattensystem

Korrosionen stoppades med Bauer Vattenbhandlingsteknik

I det stora kontorshuset med arbetsplats för drygt 400 arbetsplatser förekom omfattande korrosion och problem med avlagringar som satte sig överallt i systemens ventiler, rör och värmeväxlare, radiatorer, kyl- och värmebafflar. Efter Bauer Vattenbehandlingsteknik blev installerat upphörde korrosionen och problemen med kärvande ventiler som blev omöjliga att styra på ett optimalt sätt. Nu styr vi till lägsta möjliga kostnader för värmesystem, kylsystem och tappvattensystem.

Elektromagnetisk vattenbehandling förlänger rörsystemens livslängd

VVS Värme- och sanitetsteknikern 3/2013

Efter 3 år i drift med Bauer PipeJet plockades ett av elementen bort, det var helt rent ända ner i botten. Janne Schmidt är vvs:are sedan 50 år säger att han aldrig sett ett så rent element, efter så många år i drift. Brf Björken med byggår 1950 uppnår kostnadsbesparingar med Bauer Vattenbhandlingsteknik 

Bauer Watertechnology AB Stora Produktivitetspriset

Stora Produktivitetspriset, 2010

Årets hållbara produkt 2010

Industrins Hållbarhetspris, 2010

Stambyten av tappvatten och värmesystem kan skjutas på framtiden

Fastighetsförvaltaren, 3/2010

Broiler farm Markus Brune

Customer's statement (drinker line installation)

Nöjda HSB-föreningar som sparar pengar.

Förlängd livslängd på rörsystem gynnar både plånbok och fastighet

Blickpunkt Bygg & Fastighet, 1/2009

Rena rör med elektromagnetisk vattenbehandling

Underhåll & Driftsäkerhet 4/2007

"Utred alternativen"

Bo Bättre, 4/2007

Bauers designstöd

Kontakta oss så hjälper vi er med val av riktig produkt samt installationsinstruktioner.

Designguide

Bauer ATP Cup

Bauer ATP Cup är en internationell ATP tennisturnering organiserad av Bauer Watertechnology och House of Sports. Även andra ledande företag inom olika affärsområden deltar i detta samarbete. Ni finner mer information om turneringen på den officiella web-platsen för Bauer Cup på följande adress:

www.bauer-wt-cup.de
ATP Turnaus