Kodu

Seadme toime ja eelised

Kasutusvaldkonnad

Tooted

Müügiesindajad

Tehniline tugi

Referentsid

Kontakt

www.bauer-wt.ee

Uudised

Otsing
Majapidamised
Tarbeveesüsteemid
Elektroonikatööstus
Energeetika
Toiduainetööstus
Tervishoid
Hotellid /
Restoranid
Paberitööstus
Plastitööstus
Metallurgia
Transport
Tarbeveesüsteemid

Bauer Watertechnology on välja töötanud keemikaalivaba tehnoloogia, mida saab rakendada kõikjal, et kahandada hooldus-kulusid ja säästa torustikke. Nii eramajades kui korteriühistutes takistab meie poolt pakutav tehnika katlakivi ladestumist torustikes ning väldib korrosiooni teket, samuti aitab see ära hoida vee hägustumise tsingitud torudes.

Juba kasutusel olevates veesüsteemides kutsub meie seade esile torustiku sisepinnale kogunenud katlakivi lahustumise ja eemaldumise. Uued veeseadmed aga on kaitstud ekspluatatsiooni esimesest päevast peale ning jäävad katlakivi ja sademe poolt kahjustamata.

Baueri kemikaalivaba tehnoloogia kaitseb torustikke, mistõttu nende olelusiga pikeneb. Meie tehnika vähendab kulutusi juba seeläbi, et sooja vee saamiseks kulutatakse vähem energiat. Kokku hoitakse ka seadmete läbipesuks ja puhas-tamiseks tehtavatelt kuludelt.
design by Actum and time-line multimedia . Estonian version by JSR Tehnika Webmaster