Kodu

Seadme toime ja eelised

Kasutusvaldkond

Tooted

Müügiesindajad

Tehniline tugi

Referentsid

Kontakt

www.bauer-wt.ee

Uudised

Otsing
Majapidamised
Tarbeveesüsteemid
Elektroonikatööstus
Energeetika
Toiduainetööstus
Tervishoid
Hotellid / Restoranid
Paberitööstus
Plastitööstus
Metallurgia
Transport
Hotellid / Restoranid

Hotellid ja toitlustusettevõtted kasutavad enamjaolt selliseid seadmeid, mis vajavad oma tööks vett. See toob endaga kaasa suuri kulutusi seadmete hooldusele ja puhastusele.

Baueri kemikaalivaba veetööt-lustehnoloogia rakendamine joogivee süsteemis hoiab torustikud puhtad katlakivist ja roostest. Baueri veetöötlustehnoloogia on hooldusvaba ning pikendab seadmete hooldustsüklite vahet. Kemikaale kasutamata välditakse veesüsteemide korrosiooni ja vähendatakse oluliselt remondile tehtavaid kulutusi.

Nii hotellides ja suurköökides teostatavate igapäevaste puhas-tustööde, joogiveega varustamise, kui ka sooja veega varustamise ning veetehnika aktiivse kasutamise juures vähendab Bauer Watertechnology Teie kulutusi. Kombinatsioonis sobiva filtrite süsteemiga aitab meie tehnoloogia ära hoida ummistused jahutus- ja küttesüsteemides.


design by Actum and time-line multimedia . Estonian version by JSR Tehnika Webmaster