Kodu

Seadme toime ja eelised

Kasutusvaldkonnad

Tooted

M├╝├╝giesindajad

Tehniline tugi

Referentsid

Kontakt

www.bauer-wt.ee

Uudised

Otsing
Majapidamised
Tarbeveesüsteemid
Elektroonikatööstus
Energeetika
Toiduanetööstus
Tervishoid
Hotellid /
Restoranid
Paberitööstus
Plastitööstus
Metallurgia
Transport
Tervishoid

Tervishoiu eesmärgiks on tõsta elukvaliteeti ja tagada inimeste pikaealisus. Tervishoiutöötajatelt ei nõuta seejuures mitte üksnes täpset ja õigeaegset diagnoosi, vaid ka konkurentsivõimelisust. Selleks on vaja võimalikult kiiresti alandada tervishoiuteenuste omahinda.

Igal aastal kasutatakse hügieeni, desinfektsiooni ja seadmete korrasoleku tagamiseks uskumatult suurtes kogustes keemilisi vahendeid. Kemikaalide liigne kasutamine on probleemiderohke mitte aga ainult tervise seisukohalt, vaid on ka üks oluline kuluartikkel.

Baueri kemikaalivaba tehnoloogia võimaldab vähendada kemikaalide kasutamist mitmes valdkonnas. Kulutused seadmete puhastus- ja hooldustöödele langevad.

Üks võimalikke kasutusvaldkondi on hambaravi. Meie tehnoloogia rakendamine pikendab oluliselt kapillaarkanalitega instrumentide puhastustsüklite vahet ning tõstab sellega inventari töökindlust ja ravikabineti sisustuse rentaablust tervikuna.


design by Actum and time-line multimedia . Estonian version by JSR Tehnika Webmaster